UslugeZahvaljujući stručno osposobljenom kadru i kvalitetnom softverskom rešenju, nudimo Vam sledeće knjigovodstvene usluge:


Vođenje glavne knjige

Vođenje analitičkog knjigovodstva


Kalkulacije maloprodajnih i veleprodajnih cena

Vođenje KEPU knjige


Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a

Obračun zarada


Obračun svih naknada zarada

Obračun svih drugih ličnih primanja


Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima

Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti


Vođenje evidencije o svim isplatama

Devizno poslovanje


Sva dokumentacija u finalnoj formi, spremna za overu i potpis

Prikupljanje dokumenata


Prijava i odjava radnika

Registracija firmi